This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

A klasszikus stílus forrásai

Illustration for article titled A klasszikus stílus forrásai
 • Haydn, Mozart, Beethoven – már abban a korban is kialakult ez a „triumvirátus”
 • művészi nyelv – kifejezés: egy stílus a kifejezés legszélesebb skáláit járja be, a maga nemében egy Mozart-mű is olyan elegáns/morbid/stb. lehet, mint mondjuk egy Wagner
 • a 3 nagy szerző nagyban befolyásolta egymást és kiemelkedtek koruk többi zeneszerzője közül – hasonló megoldások bizonyos komponálási helyzetekben, absztrakt stílus-egység létrejötte
 • klasszikus stílus lehetőségeit megteremtő zenei nyelv a tonalitás
 • élő, folyamatosan változó rendszer
 • a hang természetes felhangjaiból vagy részhangjaiból alakult hármashangzatok hierarchikus rendszere
 • tonika, mediáns és domináns – a domináns a legjelentősebb részhang
 • egymáshoz közelítő hármasokat próbálták teoretikusok és zenészek azonosítani → kvintkör
 • lépcsőzetesen felsorakozó 12 hang, egyenlő távolságra egymástól → egyenlő temperálás; de! ez eltorzítja a természetes felhangokhoz való viszonyukat
 • dúr és moll skálák közti lényeges különbség – hangsorok határozzák meg
 • tonika és a domináns közti új, hangsúlyozott polaritás (korábban gyengébb volt)
 • ezt erősítette a moduláció is (domináns hangnembe)
 • a hangzatok hierarchikus rendje teljes világossággal meghatározott
 • a 3 nagy szerző zenéje már teljes egészében a temperált rendszer jegyében íródott, de pl. a vonósok mindig finoman alkalmazkodnak a természetes magassághoz
 • a zene korábbi eljárásainak (vertikális vonalak hordozása a szigorúan horizontális basszus szólam által) radikális megtámadása
 • pl. Alberti-basszus megjelenése
 • frázis kialakítása, szerkezet

A stílus forrásai

 • nem eszmény elérése, hanem optimális egyensúly megtalálása
 • drámai kifejezés, egy érzés megjelenítése – megjelent már a késő barokkban is
 • más igények – több, összetettebb érzések megjelenítése volt a cél → események sorozata
 1. első jelentős példa: Scarlatti csembaló-szonátái, 18. sz. második negyede
 2. átmeneti időszak: 1755-1775
 • nincs igazán egységes stílus
 • választás a drámai kitörés és a formai tökély között – csak keveseknek sikerült összehoznia a kettőt (Haydn, Mozart) → ezzel született meg a klasszikus stílus
 • eközben: Bach-fiúk osztották fel Európa főbb stílus-lehetőségeit egymás között (rokokó, Empfindsamkeit, késői barokk)
 • egyházi zene: még a barokk uralkodik; Itália, Fro.: opera seria; Nápoly, Bécs: opera buffa
 • crescendi – mannheimi szimfónikusok „találták fel”
 • kontinuitás igénye, a közönség figyelmének folyamatos fenntartása
 • zenekari és kamara stílus: addig nem lehetett élesen elválasztani egymástól, most viszont fontos lett ez a megkülönböztetés > a század közepétől már jelentős stílusbeli különbségek mutatkoznak a nyilvános előadásra és az otthonra szánt darabok között → átmenet: vonósnégyes
 • ez a nyilvános hangversenyek 18. századi történetéhez csatolható
 • nyilvános előadások számának növekedése, zene társadalmi jellege

ð szélesebb és szűkebb közönségnek szánt zene megkülönböztetése egyre világosabb lett

Advertisement
 • utolsó „meghódítandó” terület: egyházzene – még Haydn és Mozart műveiben is megmaradtak a barokk elemek
 • egységes stílus mindenben mutatkozó hiánya miatt lehet ezt a korszakot manieristának nevezni – erősen egyéni modort vettek fel a komponisták
 • Händel halálától (1759) 1775-ig lehet manieristának nevezni a korszakot

ð technikai tökéletlenségek

ð kísérletezések minden lehetséges irányba

ð legfeltűnőbb gyengeség: nincs koordináció a frázis ritmusa, a hangsúly és a harmóniai ritmus között

Advertisement
 • szerkesztés és arányosság általános vonásai egyre határozottabbak
 • szonáta (vagy egyéb műfaj) komponálásának előfeltétele a kifejezés és a szerkezeti arányok követelményeinek összeegyeztetése volt
 • klasszikus kor szimmetriájának a feladata a drámai feszültség feloldása volt (barokk szimmetria túl statikus volt) – pl. Scarlatti-féle szimmetria: van kidolgozás, de az átmenet nélkül olvad bele a visszatérésbe
 • pl. szonátaforma inkább térbeli és nem időbeli – vita arról, hogy tulajdonképpen 2 vagy 3 részes-es a szonáta
 • szonátaforma jelentősége: egy idő után minden nagy forma a szonátára kezdett hasonlítani (rondó, menüett, scherzo, stb.)
 • késői 18. század: már szonáta volt számukra minden szervezett tételsorozat; az arányok csak attól függtek, hogy nyitó-, közép-, vagy záró tételről volt-e szó
Advertisement

Share This Story

Get our newsletter